Hulp bij dagelijkse handelingen (ADL)

De ADL-spiegel helpt de zorgprofessional door de cliënt met illustraties/beelden, tekst en geluid te begeleiden bij de uitvoering van dagelijkse handelingen. In het begin zal de professional de cliënt helpen met het leren kennen van de spiegel, de spiegel neemt daarna veel begeleiding over.

Gekozen is voor pictogrammen omdat deze in de ouderenzorg bij Envida veel gebruikt worden in de communicatie met de cliënt, deze zijn daarom voor de cliënten ook herkenbaar. De handelingen worden uitgebeeld door een pictogram, tekst vertelt wat de cliënt moet doen en geluid leest dit nog eens voor. De cliënt ziet zichzelf de verrichtingen doen in de spiegel.

Er zijn twee varianten, te kiezen via een menu:
- Een variant met een vooruitknop en een terug-knop;
- Een variant met vaste, van tevoren vastgelegde tussenpozen tussen de handelingen.