Agendatoepassing

Deze toepassing zal zowel intramuraal zijn nut hebben als bij de cliënt thuis. De toepassing toont in de spiegel een agenda die de cliënt helpt met het indelen van de dag. Vaste handelingen, afspraken met de zorgprofessional, herinneringen aan medicijninname met een geluidssignaal worden allemaal via de spiegel gecommuniceerd. De agenda toont ook een Alzheimerklok. Optioneel kan ook een weerbericht erbij getoond worden.
De spiegel hangt idealiter op een centraal punt zodat de cliënt altijd zicht heeft op deze spiegel, en daarmee de agendatoepassing.